บ่อเกลือสินเธาว์ ท่ามกลางภูเขาแห่งจังหวัดน่าน

เรียนรู้เรื่องราวของบ่อเกลือโบราณที่เคยใช้เป็นทรัพยากรสำคัญหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของเมืองน่านในอดีต ซึ่งเกลือคือสิ่งที่มีค่ายิ่งและเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อไม่น้อยที่อำเภอเล็ก ๆ อย่างบ่อเกลือที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลาง ทิวเขาสูงเทียม Continue reading บ่อเกลือสินเธาว์ ท่ามกลางภูเขาแห่งจังหวัดน่าน

June 15, 2017

Posted In: รถรับจ้าง