จรัญชี้กม.กับศาสนาบังคับใช้อย่างเดียวไม่ได้

‘จรัญ ภักดีธนากุล’ ร่วมเสวนากฎหมายและศาสนา จัดความสัมพันธ์อย่างไรจึงลงตัว ชี้ กฎหมายกับศาสนา จะบังคับใช้เพียงกฎหมายอย่างเดียวไม่ได้ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมวงเสวนา “กฎหมายและศาสนา จัดความสัมพันธ์อย่างไรจึงลงตัว” ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ว่า กฎหมายกับศาสนา จะบังคับใช้เพียงกฎหมายอย่างเดียวไม่ได้ เพราะไม่ใช่การตีความในตัวหนังสือ ซึ่งหากกฎหมายไม่มีหลักธรรมะ โดยไม่คำนึงถึงศีลธรรม ถือเป็นสิ่งอันตรายต่อทุกคน ทั้งนี้ ในสังคมปัจจุบันมีการนับถือเงินตราเป็นพระเจ้า ดังนั้น จะทำอย่างไร จะสามารถทำนุบำรุงศาสนาให้อยู่ยืนยาว ทำประโยชน์แก่ประชาชนสูงสุด รวมถึงกฎหมายต้องมีกรอบด้วยหลักนิติธรรม โดยมีการผลักดันให้รัฐธรรมนูญได้บัญญัติหลักนิติธรรม นั่นหมายถึง ธรรมของกฎหมาย ที่ไม่ใช่หลักนิติรัฐ เนื่องจากมีการเข้าโหวตกันตั้งแต่สมัยมีสภาร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550 ผ่านมา 10 ปี หลักนิติธรรมมีมากกว่าตัวหนังสือของกฎหมาย และโชคดีที่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับของนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ และนายมีชัย ฤชุพันธุ์ มีการบัญญัติไว้ และเมื่อเป็นเช่นนั่นแล้ว มั่นใจว่า สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขศาสตราจารย์พิเศษจรัญ กล่าวตอนหนึ่ง ด้วยการนำพระปฐมพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม Continue reading จรัญชี้กม.กับศาสนาบังคับใช้อย่างเดียวไม่ได้

January 28, 2017

Posted In: การเมือง

“นพดล” แนะนายกฯ สั่งติดเครื่องตัดความเร็วรถโดยสาร-“อรรถวิชช์” จี้ตรวจมาตรฐานรถตู้

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. นายนพดล ปัทมะ อดีต รมว.ต่างประเทศ ทำจดหมายเปิดผนึกถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้าคสช. ระบุว่า เขียนจดหมายเปิดผนึกถึงท่านด้วยหวังว่าจะป้องกันไม่ให้คนไทยต้องตายจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะจำนวนมากอีก ผมเจ็บปวดและเสียใจกับครอบครัวที่ต้องสูญเสียคนที่เขารัก แต่เมื่อติดตามการแก้ปัญหาของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผมเห็นว่ายังแก้ไม่ตรงจุดและไม่ครอบคลุม นอกจากนั้นยังไม่ได้ศึกษาต้นเหตุปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาในต่างประเทศอย่างพอเพียง ทั้งนี้ อุบัติเหตุเกิดจากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นคนขับ สภาพรถ สภาพถนน ผู้ใช้รถคนอื่น แต่สาเหตุหลักคือการขับรถเร็วเกินกำหนด เราต้องหยุดมิให้ชีวิตคนไทยที่ใช้รถโดยสารสาธารณะต้องขึ้นอยู่กับเท้าของคนขับในการเหยียบคันเร่ง ข้อเสนอให้ติดจีพีเอสในรถตู้นั้นไม่พอเพียงและไม่ตรงจุด เพราะไม่ใช่มาตรการป้องกันแต่เป็นมาตรการแบบไม่มีประสิทธิผล เพราะคนขับก็จะขับเร็วได้เหมือนเดิม ป้องกันการขับรถเร็วไม่ได้เลย Continue reading “นพดล” แนะนายกฯ สั่งติดเครื่องตัดความเร็วรถโดยสาร-“อรรถวิชช์” จี้ตรวจมาตรฐานรถตู้

January 9, 2017

Posted In: การเมือง

“บิ๊กโด่ง” เน้นแผนงบดับไฟใต้ บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

พล.อ.อุดมเดช เป็นประธานประชุมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ให้นโยบายจัดทำแผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 23 พ.ย. พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม ในฐานะหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อชี้แจงการปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560และหลักเกณฑ์การจัดทำข้อเสนอเบื้องต้น ของบประมาณตามแผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย พล.อ.อุดมเดช กล่าวว่า ขอขอบคุณฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ทำการปรับปรุงระบบการขับเคลื่อนงาน โดยเฉพาะการจัดทำแผนงาน โครงการ และงบประมาณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนทำให้การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล ทั้งในมิติความมั่นคงและการพัฒนา เป็นไปในทางที่ดีขึ้นมาโดยลำดับ Continue reading “บิ๊กโด่ง” เน้นแผนงบดับไฟใต้ บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

November 23, 2016

Posted In: การเมือง