เก็บบทเรียน-ทวนความจำ! เมื่อครั้ง”น้ำท่วมใหญ่”ปี54

ประเทศไทย ประสบวิกฤติน้ำท่วมหรืออุทกภัยมาแล้วหลายครั้ง แต่ที่รุนแรงและได้รับความเสียหายมากที่สุด คือเมื่อปี 2554 เพราะจากการประเมินพบว่า กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศมูลค่ามากที่สุด ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด มีพื้นที่ได้รับความเสียหายกว้างขวางที่สุด ใช้งบประมาณและสรรพกำลังทั้งจากภาครัฐและเอกชนมากที่สุดในการแก้ไขเยียวยาปัญหา

Continue reading เก็บบทเรียน-ทวนความจำ! เมื่อครั้ง”น้ำท่วมใหญ่”ปี54

October 19, 2016

Posted In: news

เมืองฟ้าแดดสงยาง

ตั้งอยู่ที่บ้านเสมา ตำบลหนองแปง เมืองฟ้าแดดสงยางหรือที่เรียกเพี้ยนเป็นฟ้าแดดสูงยาง บางแห่งเรียกเมืองเสมาเนื่องจากแผนผังของเมืองมีรูปร่างคล้ายใบเสมา เป็นเมืองโบราณที่มีคันดินล้อมรอบ 2 ชั้น ความยาวของคันดินโดยรอบประมาณ 5 กิโลเมตร

Continue reading เมืองฟ้าแดดสงยาง

October 19, 2016

Posted In: travel news

ไทยขาดสวัสดิการดูแล “ท้องไม่พร้อม”

สสส.ชี้สังคมไทยขาดระบบสวัสดิการดูแล “ท้องไม่พร้อม” ไร้ครอบครัวชั่วคราวช่วยเลี้ยง ให้แม่วัยรุ่นมีโอกาสเรียนและทำงาน ก่อนรับลูกกลับไปดูแลเอง การให้ข้อมูลป้องกันการท้องซ้ำ ชี้ 5 กระทรวงเร่งออกกฎหมายลูก พ.ร.บ.ป้องกันท้องวัยรุ่น ช่วยเติมเต็มช่องว่างได้ น.ส.จิตติมา ภาณุเตชะ ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า แม้ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559

Continue reading ไทยขาดสวัสดิการดูแล “ท้องไม่พร้อม”

October 19, 2016

Posted In: health news